نحوه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره

نحوه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره

به منظور تمهید مقدمات برپایی نمایشگاهی از آثار هنرجویان منتخب دوازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری بخشنامه ی نحوه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره به شماره 1500/97/7137/45 تاریخ 97/3/29 به اداره کل آموزش و پرورش استان ها ارسال گردید. از همکاران محترم تقاضامندیم که آثار برگزیده را مطابق شرایط مندرج در فایل پیوست ارسال نمایند.


فایل پیوست : http://www.artskills.ir/user_files/123.pdf

تعداد بازدید : 263
زمان انتشار : 1397/03/29

همه حقوق برای دبیرخانه نرم افزاری جشنواره مهارتهای هنری کاردانش - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی - محفوظ می باشد. ©
1397