ورود به سامانه

ورود به سامانه مدیریت جشنواره مهارت های هنری کاردانش


کلیه مدیران محترم هنرستان ها ، رابطین مناطق و همچنین رابطین استان ها میتوانند از فرم مقابل برای ورود به کارتابل شخصی خود استفاده کنند

همه حقوق برای دبیرخانه نرم افزاری جشنواره مهارتهای هنری کاردانش - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی - محفوظ می باشد. ©
1397